(Website Văn Phòng) - Ngày 29/4/2020, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Quyết định số 97/QĐ-VP về việc thành lập ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thuộc Văn phòng UBND Thành phố.
Theo Quyết định, thành lập ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thuộc Văn phòng UBND Thành phố gồm Trưởng ban: ông Võ Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; thành viên: ông Lê Đình Cung, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Thành phố, ông Lê Huy Bình, Phó Trưởng phòng Nội chính.
Ban Giám sát được sử dụng con dấu và phương tiện cơ sở vật chất của Văn phòng UBND Thành phố trong kỳ xét tuyển viên chức và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.