Sáng ngày 03/6/2015, Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 151 đại biểu. Đại hội đã vinh dự đón Đồng chí Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Đồng chí Đào Xuân Mùi - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Đồng chí Trần Xuân Việt – Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND Thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo.
 

 
Ông Đào Xuân Mùi  - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội . Ảnh: Văn Tiệp
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Đai hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Đào Xuân Mùi đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND Thành phố nhiệm kỳ 2010-2015. Phát huy kết quả đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, luôn đề cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh có hiệu quả với diễn biến tự chuyển hóa, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đảng bộ cần làm chuyển biến mạnh hơn nữa về nâng cao năng lực lãnh đạo đối với công tác chuyên môn và các đoàn thể chính trị, xã hội. Trong đó, cấp ủy cần lựa chọn những việc trọng tâm, những việc khó, những mặt còn nhiều yếu kém khuyết điểm để xây dựng chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề triển khai thực hiện; chú trọng ghi rõ mục tiêu, chỉ tiêu, phân công rõ ràng, kiểm tra thường xuyên để bảo đảm mọi công việc được giao đạt kết quả cao nhất.   
Kết quả Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ cơ quan văn phòng UBNDTP nhiệm kỳ mới (2015-2020) gồm:

 
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Văn Tiệp

  - Đồng chí Nguyễn Thịnh Thành - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND Thành phố
  - Đồng chí Phạm Chí Công - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố
  - Đồng chí Đỗ Đình Hồng - Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố  
  - Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố  
  - Đồng chí Phạm Văn Chiến  - Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố  
  - Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố  
  - Đồng chí Lê Đình Cung - Ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường  
  - Đồng chí Nguyễn Bá Thắng - Ủy viên, Trưởng phòng Xây dựng - Giao thông  
  - Đồng chí  Lê Minh Hoạt - Ủy viên, Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ
  - Đồng chí Phạm Văn Túy - Ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp - Nông thôn  
  - Đồng chí Nguyễn Hải Phong - Ủy viên, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức
  - Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân - Ủy viên, Trưởng phòng Tổng hợp
  - Đồng chí Phạm Thu Huyền - Ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 
  - Đồng chí Đinh Quốc Hùng - Ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế
  - Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức.  
   Đại hội cơ quan Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ cơ quan quyết tâm nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ thực hiện trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.