(Website Văn Phòng) - Ngày 05/3/2020, Chi bộ Phòng Quản trị - Tài vụ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Dự Đại hội có đồng chí Lại Hoài Nam - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Phòng Quản trị - Tài vụ.
Đồng chí Lại Hoài Nam – Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, chỉ ra những khó khăn trong quá trình hoạt động. Đồng thời, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Đại hội đã bầu đồng chí Lại Hoài Nam làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Xuân Bảng làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Đức Hạnh Chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.