(Website Văn Phòng) - Sáng ngày 16/5/2020, Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 166 Đảng viên. Đại hội đã vinh dự đón Đồng chí Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố; Đồng chí Phùng Khải Lợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Các Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch UBND Thành phố và đại diện Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân Thành phố.
Thông qua báo cáo được trình bày tại đại hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố có 166 đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ đã đoàn kết, gắn bó, phát huy được sức mạnh tập thể, đồng lòng, thống nhất vượt qua khó khăn, thách thức và đòi hỏi từ thực tiễn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.
Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố đã làm tốt công tác chỉ đạo tham mưu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thành phố điều hành các công việc định kỳ, đột xuất bảo đảm khoa học, hạn chế tối đa việc thay đổi lịch của lãnh đạo UBND thành phố; tham mưu, phục vụ hơn 4.500 cuộc họp với nội dung được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng yêu cầu và thời gian; phục vụ lãnh đạo UBND thành phố tiếp gần 2.000 lượt công dân; phục vụ tốt 13 kỳ họp HĐND thành phố, 4 phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố; giúp Thành phố vững bước vượt qua những thời điểm khó khăn, đột xuất, nổi bật như đại dịch Covid-19 vừa qua; chỉ đạo tiếp nhận, tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xử lý theo thẩm quyền hơn 306.000 văn bản, hồ sơ công việc đến; tham mưu tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của Thành phố khoa học, nền nếp, đúng quy định; đồng thời triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả tích cực.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi bày tỏ đồng tình và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đồng tình với một số hạn chế mà Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nêu. Đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đặc biệt, Đảng bộ tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xây dựng, ban hành các đề án, chương trình, kế hoạch công tác lớn cho cả năm và nhiệm kỳ.
Tại đại hội, với sự đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội Đảng bộ Cơ quan Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
Đây đều là những cá nhân có phẩm chất, năng lực, hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND Thành phố đề ra trong nhiệm kỳ mới, đóng góp tích cực cho hoạt động của UBND Thành phố nói riêng và sự phát triển của cả Thủ đô Hà Nội nói chung.
Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ cơ quan quyết tâm nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ thực hiện trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.