(Website Văn Phòng) - Ngày 29/4/2020, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Thông báo số 132/TB-VP về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.
Theo đó, Văn phòng UBND Thành phố thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ 04/5/2020 đến 17h ngày 29/5/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ theo quy định).