(Website Văn phòng) - Ngày 04/02/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019.
Theo Quyết định, Tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2019 cho 15 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các quận: Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Đống Đa và huyện Ứng Hòa.
Mức thưởng cho cá nhân theo quy định tại Điều 5 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố./.