(Website Văn Phòng) - Ngày 09/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7018/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trực thuộc Sở Y tế.
Theo Quyết định, bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hưng, sinh ngày 08/02/1971, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trực thuộc Sở Y tế, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.