(Website Văn phòng) - Ngày 08/02/2017, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên ký Quyết định số 19/QĐ-VP về việc ban hành Quy chế thực hiện quy tắc ứng xử và kỷ cương hành chính tại Văn phòng UBND Thành phố.
Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: Trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống lại Đảng, Nhà nước; tàng trữ, sử dụng vật liệu gây nguy hại, cháy nổ, vũ khí trái quy định tại cơ quan; tham gia xúi giục, kích động hoặc bao che các hành vi vi phạm pháp luật của người khác; phát tán, tung tin, bịa đặt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để hách dịch, gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; hẹn giải quyết công việc bên ngài cơ quan và ngoài giờ làm việc; nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt, gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt doanh nghiệp và người dân; tự ý phát ngôn, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền hoặc khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; sử dụng tài sản, thiết bị, phương tiện công của cơ quan để phục vụ mục đích cá nhân; quảng cáo, vận động, mời gọi đồng nghiệp và công dân mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ có tính chất kinh doanh trong giờ làm việc; tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc, chơi hụi, họ, lô, đề và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức…/.